Aplikacje - pomoc

Uruchomienie aplikacji

Wszystkie aplikacje uruchamiane są w ramach specjalnie przygotowanych obrazów maszyn wirtualnych.
Uruchomienie aplikacji odbywa się za pomocą odnośnika uruchom aplikację. W formularzu w pierwszym kroku należy wybrać aplikację z listy.
W drugim kroku formularz wymaga wybrania liczby rdzeni procesora, wielkości pamięci RAM oraz dysku twardego. Konieczne jest podanie bezpiecznego hasła oraz wybranie z jakiego adresu IP lub sieci będzie możliwe logowanie do zasobu.
Trzeci krok to wybór czy aplikacja powinna rozpocząć działanie od teraz (AD-HOC) czy w przyszłym terminie. W pierwszym przypadku w kalendarzu wybieramy koniec działania aplikacji, w drugim natomiast zaznaczamy przedział czasowy (początek oraz koniec).
Po kliknięciu Uruchom pojawia się odpowiednia grafika z informacją o aktualnym statusie.
Uruchomienie aplikacji trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Status powinien się zmienić na DZIAŁA, ponadto pojawi możliwość wykonania pewnych akcji.
W polu akcje możemy:
  • Wydłużyć czas działania aplikacji
  • Podłączyć do konsoli zerowej VNC
  • W zależności od systemu operacyjnego wykonać połączenie RDP lub SSH do maszyny wirtualnej z aplikacją
  • Usunąć aplikację


Połączenie zdalnego pulpitu (RDP) do aplikacji

Połączenie RDP wykonywane jest po kliknięciu na ikonę . Należy otworzyć wygenerowany plik z rozszerzeniem rdp, a następnie wpisać podane w formularzu uruchamiania aplikacji hasło. Jeśli pojawi się okno z ostrzeżeniem należy kliknąć przycisk Połącz.
W przypadku połączenia RDP z innych systemów operacyjnych niż Microsoft Windows należy z wygenerowanego pliku skopiować adres IP, port oraz login, a następnie użyć ich w dostępnym na danej platformie klienie zdalnego pulpitu.


Połączenie SSH do aplikacji

Wyświetlenie informacji potrzebnych do połączenia SSH wykonywane jest po kliknięciu na ikonę . W oknie dialogowym pojawia się adres IP, numer portu oraz login użytkownika wraz z przykładowymi poleceniami z konsoli Linux oraz programu Xshell.
Należy wpisać hasło podane w formularzu uruchamiania aplikacji.