Aplikacje - pomoc

Uruchomienie maszyny wirtualnej z aplikacją

Wszystkie maszyny wirtualne z aplikacjami uruchamiane są w ramach specjalnie przygotowanych obrazów.
Uruchomienie maszyny wirtualnej z aplikacjią odbywa się za pomocą odnośnika uruchom aplikację. W formularzu w pierwszym kroku należy wybrać aplikację z listy.
W drugim kroku formularz wymaga wybrania liczby rdzeni procesora, wielkości pamięci RAM oraz dysku twardego. Konieczne jest podanie bezpiecznego hasła.
Trzeci krok to wybór czy maszyna wirtualna z aplikacją powinna rozpocząć działanie od teraz (AD-HOC) czy w przyszłym terminie. W pierwszym przypadku w kalendarzu wybieramy koniec działania aplikacji, w drugim natomiast zaznaczamy przedział czasowy (początek oraz koniec).
Po kliknięciu Uruchom pojawia się odpowiednia grafika z informacją o aktualnym statusie: STARTUJE lub NOWA. Uruchomienie maszyny wirtualnej z aplikacją trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Status powinien się zmienić na DZIAŁA, ponadto pojawi możliwość wykonania pewnych akcji.
W polu akcje możemy:
  • Wydłużyć czas działania maszyny z aplikacją
  • Podłączyć do konsoli zerowej VNC
  • W zależności od systemu operacyjnego wykonać połączenie RDP , NX lub SSH do maszyny wirtualnej z aplikacją
  • Usunąć maszynę wirtualną z aplikacją

Uwaga: Po zakończeniu działania maszyna wirtualna z aplikacją zostaje bezpowrotnie usunięta.


Połączenie zdalnego pulpitu RDP, NX czy SSH do maszyn wirtualnych zostało opisane tutaj