Maszyny wirtualne - pomoc

Uruchomienie maszyny wirtualnej

Uruchomienie maszyny wirtualnej odbywa się za pomocą odnośnika uruchom maszynę. W formularzu w pierwszym kroku należy wybrać system operacyjny.
W drugim kroku formularz wymaga wpisania nazwy maszyny, wybrania liczby rdzeni procesora, wielkości pamięci RAM oraz dysku twardego. Konieczne jest podanie bezpiecznego hasła oraz wybranie z jakiego adresu IP lub sieci będzie możliwe logowanie do zasobu.
Trzeci krok to wybór czy maszyna powinna rozpocząć działanie od teraz (AD-HOC) czy w przyszłym terminie. W pierwszym przypadku w kalendarzu wybieramy koniec działania maszyny wirtualnej, w drugim natomiast zaznaczamy przedział czasowy (początek oraz koniec).
Po kliknięciu Uruchom pojawia się odpowiednia grafika z informacją o aktualnym statusie.
Uruchomienie maszyny wirtualnej trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Status powinien się zmienić na DZIAŁA, ponadto pojawi się prywatny adres IP maszyny wirtualnej oraz możliwość wykonania pewnych akcji.
W polu akcje możemy:
  • Wydłużyć czas działania maszyny wirtualnej
  • Podłączyć do konsoli zerowej VNC
  • W zależności od systemu operacyjnego wykonać połączenie RDP lub SSH do maszyny wirtualnej
  • Zatrzymać bądź uruchomić maszynę wirtualną
  • Anulować zaplanowane uruchomienie maszyny wirtualnej
  • Usunąć maszynę wirtualną


Połączenie zdalnego pulpitu (RDP) do maszyny wirtualnej

Połączenie RDP wykonywane jest po kliknięciu na ikonę . Należy otworzyć wygenerowany plik z rozszerzeniem rdp, a następnie wpisać podane w formularzu uruchamiania maszyny wirtualnej hasło. Jeśli pojawi się okno z ostrzeżeniem należy kliknąć przycisk Połącz.
W przypadku połączenia RDP z innych systemów operacyjnych niż Microsoft Windows należy z wygenerowanego pliku skopiować adres IP, port oraz login, a następnie użyć ich w dostępnym na danej platformie klienie zdalnego pulpitu.


Połączenie SSH do maszyny wirtualnej

Wyświetlenie informacji potrzebnych do połączenia SSH wykonywane jest po kliknięciu na ikonę . W oknie dialogowym pojawia się adres IP, numer portu oraz login użytkownika wraz z przykładowymi poleceniami z konsoli Linux oraz programu Xshell.
Należy wpisać hasło podane w formularzu uruchamiania maszyny wirtualnej.