Maszyny wirtualne - pomoc

Uruchomienie maszyny wirtualnej

Uruchomienie maszyny wirtualnej odbywa się za pomocą odnośnika uruchom maszynę. W formularzu w pierwszym kroku należy wybrać system operacyjny.
W drugim kroku formularz wymaga wpisania nazwy maszyny, wybrania liczby rdzeni procesora, wielkości pamięci RAM oraz dysku twardego. Konieczne jest podanie bezpiecznego hasła.
Trzeci krok to wybór czy maszyna powinna rozpocząć działanie od teraz (AD-HOC) czy w przyszłym terminie. W pierwszym przypadku w kalendarzu wybieramy koniec działania maszyny wirtualnej, w drugim natomiast zaznaczamy przedział czasowy (początek oraz koniec).
Po kliknięciu Uruchom pojawia się odpowiednia grafika z informacją o aktualnym statusie: STARTUJE lub NOWA. Uruchomienie maszyny wirtualnej trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Status powinien się zmienić na DZIAŁA, ponadto pojawi się prywatny adres IP maszyny wirtualnej oraz możliwość wykonania pewnych akcji.
W polu akcje możemy:
  • Wydłużyć czas działania maszyny wirtualnej
  • Podłączyć do konsoli zerowej VNC
  • W zależności od systemu operacyjnego wykonać połączenie RDP , NX lub SSH do maszyny wirtualnej
  • Zatrzymać bądź uruchomić maszynę wirtualną
  • Anulować zaplanowane uruchomienie maszyny wirtualnej
  • Usunąć maszynę wirtualną


Połączenie zdalnego pulpitu (RDP) do maszyny wirtualnej

Po kliknięciu na ikonę RDP wyświetlane jest okno z parametrami połączenia zdalnego pulpitu.
Należy kliknąć na odnośnik pobierz plik RDP, otworzyć wygenerowany plik z rozszerzeniem .rdp, a następnie wpisać podane w formularzu uruchamiania maszyny wirtualnej hasło. Jeśli pojawi się okno z ostrzeżeniem należy kliknąć przycisk Połącz.
W przypadku połączenia RDP z innych systemów operacyjnych niż Microsoft Windows, należy zaimportować wygenerowany plik .rdp lub wpisać adres hosta, port oraz login. Dla systemów Linux polecamy narzędzie Remmina.


Połączenie zdalnego pulpitu (NX) do maszyny wirtualnej

W celu skorzystania z protokołu NX należy zainstalować darmowe narzędzie NoMachine. Po kliknięciu na ikonę NX wyświetlane jest okno z parametrami połączenia zdalnego pulpitu.
Należy kliknąć na odnośnik pobierz plik NX, otworzyć wygenerowany plik z rozszerzeniem .nxs, a następnie wpisać podane w formularzu uruchamiania maszyny wirtualnej hasło. Jeśli pojawi się okno z ostrzeżeniem na temat autentyczności hosta należy kliknąć przycisk Tak.


Połączenie SSH do maszyny wirtualnej

Wyświetlenie informacji potrzebnych do połączenia SSH wykonywane jest po kliknięciu na ikonę . W oknie dialogowym pojawia się adres hosta, numer portu oraz login użytkownika wraz z przykładowymi poleceniami do nawiązania połączenia z konsoli Linux oraz programu Xshell.
Należy wpisać hasło podane w formularzu uruchamiania maszyny wirtualnej.