Bezpośredni kontakt i zgłaszanie problemów do administratorów z odpowiedniej dla użytkownika jednostki MAN

Po zalogowaniu do portalu cloud.pionier.net.pl należy przejść do zakłdaki Usługi » Zgłoszenia i utworzyć nowe zgłoszenie. Administratorzy postarają się odpowiedzieć najszybciej jak będzie to możliwe.

Helpdesk

E-mail: pomoc@pionier.net.pl
Tel.: +48 61 858 20 15 (wybierz opcję 2 (Pomoc techniczna usług sieci PIONIER) po wysłuchaniu zapowiedzi w menu w j. polskim i postępuj zgodnie ze wskazówkami)

Zarówno w kontakcie mailowym jak i telefonicznym prosimy o podanie następujących informcji:
  • nazwa usługi
  • nazwa instytucji
  • nazwa podmiotu świadczącego usługę (np. sieć miejska, jednostka macierzysta)
  • login (identyfikator użytkownika)
  • opis problemu
  • jakie kroki dotychczas wykonano
  • rodzaj używanego oprogramowania

Jednostki MAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 10
61-704 Poznań
e-mail: support-platon-u3@man.poznan.pl
Politechnika Częstochowska, CzestMAN
ul. Dąbrowskiego 71
42-201 Częstochowa
e-mail: cloud@man.pcz.pl
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
e-mail: platon-u3@task.gda.pl, tel.: 48583486265
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz
e-mail: Piotr.Sobota@utp.edu.pl
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11
30-950 Kraków
e-mail: ypwyrost@cyf-kr.edu.pl
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
e-mail: klaster@man.koszalin.pl
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Lódź
e-mail: platon@info.p.lodz.pl
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
e-mail: platon-u3@wcss.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uczelniane Centrum Informatyczne
pl. Rapackiego 1
87-100 Toruń
e-mail: u3@umk.pl, tel.: 48566112734
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy - OSK PulMAN
Al. Królewska 17
24-100 Puławy
e-mail: cloud@iung.pulawy.pl, tel.: 48818863421, w. 508,509
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
e-mail: platon-u3@nask.pl
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
e-mail: u3@biaman.pl, tel.: 857469153
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
e-mail: platon-u3@man.rzeszow.pl, tel.: 178651076
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LubMAN UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
e-mail: u3@platon.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Zielonogórski Centrum Komputerowe
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
e-mail: platon-u3@ck.uz.zgora.pl, tel.: 683282393
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Heweliusza 8
10-726 Olsztyn
e-mail: administratorzy@uwm.edu.pl