Rejestracja i logowanie - pomoc

Wstęp

W chwili obecnej Usługi chmurowe w sieci PIONIER utworzone w ramach projektu MAN-HA działają równolegle z usługą obliczeń kampusowych U3 zrealizowaną w ramach projektu Platon. Po okresie przejściowym usługa Platon U3 będzie stopniowo wygaszana, a jej rolę przejmą usługi chmurowe (które stanowią jej kontynuację).

Usługa osbługuje dwa rodzaje logowania użytkowników:
  • logowanie standardowe wykorzystujące konto użytkownika istniejące w ramach usług chmurowych,
  • logowanie federacyjne opierające się na lokalnych punktach logowania utworzonych w poszczególnych uczelniach/jednostkach.
Z logowania federacyjnego mogą skorzystać użytkownicy z ośrodków, w których został wdrożony centralny punkt logowania funkcjonujący w ramach Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.ID. Korzystanie z tego mechanizmu logowania daje następujące korzyści:
  • utworzenie nowego konta w usłudze jest natychmiastowe i nie wymaga potwierdzenia przez administratora,
  • użytkownik nie musi pamiętać danych logowania do wielu kont w różnych usługach, z których korzysta.


Rejestracja i logowanie standardowe

Aby utworzyć nowe konto w usłudze usług chmurowych w sieci PIONIER należy kliknąć na odnośnik Załóż konto znajdujący się w prawym górny rogu portalu. Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlony poniższy formularz:
Podajemy kolejno login i hasło do założonego wcześniej konta w usłudze Platon U3 (w przypadku, gdy nie mamy jeszcze konta w tej usłudze możemy się zarejestrować korzystając z linku wyświetlonego powyżej). Następnie podajemy login, którego będziemy używać w usługach chmurowych (login ten może być inny niż w przypadku usługi Platon U3 - przykładowo nie musi on być poprzedzony przedrostkiem ośrodka lokalnego, w którym mamy konto). Wpisujemy aktualny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktu z nami (na ten adres mogą być wysyłane ważne informację dotyczące uruchomionych przez nas maszyn wirtualnych), a na końcu wybieramy organizację w której pracujemy lub uczymy się. W przypadku podania prawidłowych danych zostanie nam utworzone konto w usłudze wymagające potwierdzenia przez administratora z lokalnego ośrodka i wyświetlony zostanie następujący komunikat:
Po kliknięciu na wyświetlony link lub wybraniu odnośnika (który znajduje się w prawym górnym rogu przeglądarki) wyświetlony zostaje panel logowania, w którym logowanie standardowe znajduje się po lewej stronie:
Po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (które jest takie samo jak do usługi Platon U3) możemy już korzystać z usług chmurowych.


Rejestracja i logowanie federacyjne

W celu zalogowania się do usługu (lub dokonania rejestracji) należy wybrać odnośnik znajdujący się w prawym górnym rogu portalu. W wyświetlonym formularzu klikamy na ikonę Zaloguj znajdującą się po jego prawej stronie:
Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlone okienko wyboru dostawcy tożsamości, który zostanie wykorzystany do naszego zalogowania w usłudze:
Z listy dostępnych dostawców tożsamości wybieramy ten, który jest związany z naszą uczelnią/jednostką (w przypadku, gdy nie znajdziemy naszej organizacji to niestety musimy skorzystać z tradycyjnego logowania do usługi). Po wybraniu dostawcy tożsamości zostaniemy przekierowani do centralnego punktu logowania naszej uczelnii lub jednostki. Przykładowo dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu strona logowania wygląda następująco:
Po prawidłowym Wprowadzeniu i zatwierdzeniu swojego lokalnego identyfikatora oraz hasła zostajemy przekierowani z powrotem do centralnego portalu usług chmurowych. W przypadku, gdy posiadamy już konto, zostajemy automatycznie zalogowani i możemy korzystać z dostępnych usług. W przypadku, gdy pierwszy raz się logujemy, musimy jeszcze podać login jaki chcemy używać w usługach chmurowych.