Korzystanie z usług cloud.pionier.net.pl na podstawie konta instytucjonalnego (metoda polecana)

Wybierz z poniższej listy swoją organizację. Po pomyślnym zalogowaniu w macierzystej jednostce nastapi przekierowanie do portalu cloud.pionier.net.pl. W wyświetlonym formularzu należy podać login oraz potwierdzić adres email.Konto w cloud.pionier.net.pl na podstawie usługi PLATON U3

Założenie konta w cloud.pionier.net.pl wymaga posiadania aktywnego konta w usłudze PLATON U3. Rejestracji można dokonać tutaj.

Pomoc do rejestracji i logowania znajduje się tutaj.