Połączenie zdalnego pulpitu (RDP) - pomoc

Windows 10 - komunikat o niepoprawnym haśle do maszyny zdalnej
W przypadku logowania do systemu Windows 10 przy użyciu konta Microsoft wielokrotnie zaobserwowano komunikat o niepoprawnym haśle do maszyny zdalnej. Możliwe są dwa rozwiązania:

  1. Przejść na logowanie z użyciem konta lokalnego
  2. Założyć drugie konto w systemie z logowaniem lokalnym i z poziomu konta tego użytkownika nawiązywać połączenia RDP link

Windows 8/8.1/10 - aktualizacje związane z CredSSP
Wraz z pojawieniem się aktualizacji (m.in. KB 4093492) dnia 8.05.2018 na systemy Microsoft Windows obserwujemy problemy z połączeniem RDP do maszyn wirtualnych i aplikacji. Rozwiązaniem jest wpisanie odpowiedniego klucza do rejestru systemu. Nie jest to rozwiązanie idealne i powoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa komputera. Proponujemy skopiować i wykonać następujące polecenie w wierszu poleceń lub Powershell (uruchomić z uprawnieniami administratora):
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters" /v "AllowEncryptionOracle" /d "2" /t REG_DWORD /f
Po wprowadzeniu zmian w rejestrze należy uruchomić ponownie system.

W miarę możliwości w przypadku problemów z połączeniem RDP prosimy o sprawdzenie połączenia z różnych komputerów i sieci.