Bazy danych - pomoc

Utworzenie konta

Korzystanie z chmurowej bazy danych wymaga utworzenia konta w systemie Percona XtraDB Cluster. Należy wypełnić formularz podając hasło oraz adres z którego użytkownik będzie miał dostęp do tworzonych baz danych. Login jest identyczny jak do portalu cloud.pionier.net.pl.

Możliwe akcje użytkownika:
 • Zmiana hasła
 • Zmiana hosta z dostępem do baz danych
 • Wyświetlenie listy zleconych zadań
 • Usunięcie konta wraz z bazami danych


Utworzenie bazy danych

Utworzenie bazy danych odbywa się za pomocą ikony . W formularzu w polu Nazwa bazy po znaku "_" podajemy dowolną nazwę dla naszej bazy danych.
Po utworzeniu bazy danych pojawia się odpowiednia grafika z następującymi informacjami:
 • Nazwa naszej bazy
 • Informacje o liczbie tabel
 • Dane o zajętości bazy danych

W polu akcje możemy:
 • Wyświetlić użytkowników oraz ich uprawnienia
 • Utworzyć lub usunać dodatkowego użytkownika bazy danych
 • Sprawdzić poprawność bazy danych
 • Naprawić bazę
 • Usunąć bazę danych


Dostęp do baz danych

Zarządzanie bazami danych jest możliwe z wszystkich maszyn wirtualnych uruchamianych w usłudze cloud.pionier.net.pl z użyciem narzędzi do ubsługi MySQL, na przykład MySQL Workbench, HeidiSQL. W zależności od Twojej lokalizacji w aplikacjach może być dostępny gotowy zestaw narzędzi MySQL Tools. W konfiguracji połączenia należy wprowadzić adres serwera bazodanowego: 10.100.1.142, port: 3306 oraz posłużyć się loginem i hasłem ustawionym podczas zakładania użytkownika bazodanowego.