usługi kampusowe

Lista dostępnego oprogramowania


W naszych ośrodkach dostępne jest następujące oprogramowanie aplikacyjne:

Zakres dostępności oprogramowania dla poszczególnych grup użytkowników opisuje tabela, pdf

Kliknij na wybraną aplikację aby zobaczyć jej opis oraz dostępność


Intel Cluster Studio 2011 (dawniej Intel Cluster Toolkit Compiler Edition) to obszerny zestaw oprogramowania zawierający m.in. kompilatory C/C++/Fortran dla procesorów Intel o architekturze Intel IA-32, IA-64, Intel 64, wszystkie narzędzia pakietu Intel Cluster Toolkit oraz szereg narzędzi do analizy i optymalizacji aplikacji. Zestaw ten ma pomóc programiście rozwijać i analizować aplikacje przetwarzania równoległego na platformach Linux i Windows. Intel Cluster Studio 2011 gwarantuje prawo użytkowania dla następujących programów platformy Windows lub Linux:
  • Intel C++ Composer XE (dawniej Intel C++ Compiler)
  • Intel Fortran Composer XE (dawniej Intel Fortran Compiler)
  • Intel MPI Library
  • Narzędzia Intel Parallel Building Blocks (Intel Cilk Plus, Intel Threading
  • Building Blocks, Intel Array Building Blocks)
  • Intel Integrated Performance Primitives Library (Intel IPP)
  • Intel Trace Analyzer and Collector
  • Intel Math Kernel Library Cluster Edition (Intel MKL)
  • Intel MPI Benchmarks
  • Intel Debugger (z wyjątkiem aplikacji biblioteki Windows Intel® MPI)

Aplikacja dostępna jest w następujących ośrodkach:
Akademia Górniczo-Hutnicza posiada 2 licencje na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows oraz 2 licencje na Inter Cluster Studio 2011 for Linux. Wszystkie licencje są akademickie, sieciowe oraz bezterminowe z 3-letnim kontraktem serwisowym, przeznaczone łącznie dla 4 jednoczesnych użytkowników.
Na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Linux PCSS posiada 2 akademickie bezterminowe licencje sieciowe dla 2 użytkowników z rocznym kontraktem serwisowym.
Politechnika Gdańska posiada 5 licencji na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows oraz 2 licencje na Inter Cluster Studio 2011 for Linux. Wszystkie licencje są akademickie, sieciowe oraz bezterminowe z rocznym kontraktem serwisowym przeznaczone łącznie dla 7 użytkowników.
Na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows Politechnika Koszalińska posiada 2 akademickie bezterminowe licencje sieciowe dla 2 użytkowników z rocznym kontraktem serwisowym.
Politechnika Radomska posiada 2 licencje na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows oraz 2 licencje na Inter Cluster Studio 2011 for Linux. Wszystkie licencje są akademickie, sieciowe oraz bezterminowe z rocznym kontraktem serwisowym przeznaczone łącznie dla 4 użytkowników.
Politechnika Łódzka posiada 2 licencje na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows oraz 2 licencje na Inter Cluster Studio 2011 for Linux. Wszystkie licencje są akademickie, sieciowe oraz bezterminowe z rocznym kontraktem serwisowym przeznaczone łącznie dla 4 użytkowników.
Na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows UMCS posiada 2 akademickie bezterminowe licencje sieciowe dla 2 użytkowników z rocznym kontraktem serwisowym.
Ośrodek oferuje 25 licencji spośród 500 zakupionych w ramach całego projektu PLATON.
Na oprogramowanie Inter Cluster Studio 2011 for Windows Uniwersytet Warmińsko-Mazurski posiada 2 akademickie bezterminowe licencje sieciowe dla 2 użytkowników z rocznym kontraktem serwisowym.
[X]

Proszę czekać ...